English Croatian

 

Rekli su o Velebitu

Kad već postoji planina

Kad već postoji planina treba se penjati
Strpljivo i dugo do samoga vrha
Kad već postoji planina treba je upoznati
Srcem i uhom ko materinsku riječ
Kad već postoji planina treba je osvojiti
Polako i mudro kao jedinu ljubav
Kad već postoji planina treba je zavoljeti
Predano i nježno kao dijete rođeno
Zato i postoji planina
Da bismo otkrili neprohodne
I vratili ljepotu daljinama

  Ljerka Car-Matutinovic

 

 

 

 

 

 

 

 

Velebitska priča o vodi

Velebitska priča o vodi
4,0 mb

Vila Velebita

Oj ti vilo, vilo Velebita
Ti našeg roda diko
Tvoja slava jeste nama sveta
Tebi hrvat' diko
Ti vilo Velebita
Ti našeg roda diko.

Živila premila
Živila premila
Živila oj premila
Ti vilo svih Hrvata.

Ljubim tvoje vilovito stijenje
I u njemu kršno kamenje
Ljubim tvog u gorici vuka
I onoga ličkoga hajduka
Ti vilo Velebita
Ti našeg roda diko.

Živila
Živila
Živila oj premila
Ti vilo svih Hrvata.

Živila
Živila
Živila oj premila

Ti vilo svih Hrvata.

  Hrvatska domoljubna popjevka
MP3 Vila Velebita
5,3 mb